Bollnäs Energi byter till Flow för Stadsnätet

Bollnäs Energi byter till Flow från Maintrac AB som stödsystem för sitt stadsnät. Flow är ett modulärt och eventbaseratsystem som gör det enklare, snabbare och säkrare att hantera kunder, hårdvaror och tjänster.

– Med Flow får vi ett modernt system som kommer att göra vårt öppna nät ännu bättre. Flow förenklar processer för såväl oss själva som för våra tjänsteleverantörer. För oss är det viktigt att ett stödsystem snabbt blir en del av systemlandskapet genom integrationer till befintliga plattformar. Att vi har Maintrac med som partner i denna process känns bra. Vi har sedan tidigare ett stort förtroende för deras kunskap och engagemang, säger Anders Lans, stadsnätschef på Bollnäs Energi.

– Vi är väldigt glada att Bollnäs Energi valt oss som leverantör av stödsystem och tjänster kring deras fibersatsning. För Maintrac står alltid kunden i centrum, det är vår filosofi. Tillsammans utvecklar vi en driftsäker, hanterbar och effektiv infrastruktur som ger tjänsteleverantörerna möjligheten att leverera en ännu bättre upplevelse till slutkund, säger Tor Borrhed, VD på Maintrac AB.

Maintrac Flow

Ett öppet modulärt system som automatiserar nätverket för enklare, snabbare och säkrare hantering av kunder, hårdvara och tjänster. Samtidigt är det en modern integrationsplattform för att ansluta till olika system för att skapa processer och enhetliga flöden. Systemet baseras på schemalagda och händelsesdrivna flöden. 

Bollnäs Energi bredband

Affärsområde Bredband tillkom 2012 från det som tidigare var Helsinge Net Bollnäs. Bollnäs Energi kan där med leverera internet till ca 99% av hushållen i Bollnäs kommun, via antingen ADSL eller fiber. Fiberutbyggnaden till privata hushåll har pågått sedan 2011. Målsättningen är att minst 98% av hushållen i kommunen ska ha tillgång till bredband via fiber senast 2020.

För mer information vänligen kontakta

TorBorrhed                                                                     Anders Lans

VD Maintrac AB                                                             Stadsnätschef Bollnäs Energi AB

070-554 5333                                                                 070-350 2936

tor.borrhed@maintrac.se                                        anders.lantz@bollnasenergi.se

www.maintrac.se                                                         www.bollnasenergi.se