Fyra stadsnät i samarbete väljer Flow

Bredband Östra Skaraborg går över till stödsystemet Flow från Maintrac AB för stadsnäten i regionen.
Flow är ett modulärt och eventbaserat system som gör det enklare, snabbare och säkrare att hantera kunder, hårdvaror, tjänster och integrationer mot övriga system.

– I och med att vi byter till Flow kommer vi att kunna hantera de olika stadsnäten i regionen med ett övergripande system. Detta kommer att väsentligt förenkla vår dagliga drift och ge oss en förbättrad möjlighet att effektivare bygga ut av våra stadsnät. Med Maintrac som partner vet vi att vi har en leverantör som lyssnar på våra önskemål och ger oss lösningar som fungerar bra, säger Jonas Gunnarsson, VD på Bredband Östra Skaraborg, BÖSAB.

– Att BÖSAB valt oss som systemleverantör är för oss ett kvitto på att vi levererar vad våra kunder efterfrågar. Att få vara en del av den pågående fiberutbyggnaden i Östra Skaraborgs regionen är väldigt spännande och glädjande. Tillsammans med BÖSAB kommer vi att arbeta för att genom de anslutna tjänsteleverantörerna leverera de bästa tjänsterna hela vägen ut till slutkund, säger Tor Borrhed, VD på Maintrac AB.

Maintrac Flow
Ett öppet modulärt system som automatiserar nätverket för enklare, snabbare och säkrare hantering av kunder, hårdvara och tjänster. Flow är samtidigt en modern integrationsplattform som gör det möjligt att ansluta till olika system för att skapa processer och enhetliga flöden. Systemet baseras på schemalagda och händelsesdrivna flöden.

Bredband Östra Skaraborg
BÖSAB består av stadsnäten i de fyra kommunerna Tibro, Karlsborg, Hjo och Tidaholm. Bredband Östra Skaraborg agerar kommunikationsoperatör åt de fyra stadsnäten och kan därigenom erbjuda höghastighetsanslutning för ca 11 000 hushåll och företag. Inom varje kommun kan respektive energibolag i samverkan med BÖSAB bistå med ytterligare fibernät.

För mer information vänligen kontakta

Tor Borrhed, VD Maintrac AB                Jonas Gunnarsson, VD BÖSAB
070 554 53 33                                               073 352 82 01
tor.borrhed@maintrac.se                       jonas@karlsborgsenergi.se
www.maintrac.se                                       www.bosnet.se